Seznam cen výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění
/podle katalogu ČLK/
Jednorázová postkoitální antikoncepce  500 Kč
Aplikace depotní antikoncepce /DepoProvera/ 200 Kč
Těhotenský test na žádost klientky   250 Kč
Sepsání žádosti o přerušení těhotenství  500 Kč
Předpis léků k oddálení menstruace 125 Kč
Ultrasonografické vyš.plodu na vlastní žádost 500 Kč
Určení pohlaví plodu /není-li součástí běžného sonografického vyšetření/ 250 Kč
Vyžádaný snímek z USG vyš. plodu 2D 70 Kč / 3D    100 Kč
3D a 4D záznam plodu na CD nebo DVD  700 Kč
Kryokauterizace /mražení tekutým dusíkem/ bradavic a kondylomů   80 Kč
Osobní konzultace mimo ordinační hodiny na vlastní žádost klientky 500 Kč
Telefonická konzultace mimo ordinační hodiny   250 Kč

                                                       

             

 

                                                    

Kontakt

Privátní gynekologická praxe MUDr. Bořivoj Mejchar alej Svobody 1397/29a
Plzeň - Severní Předměstí
Telefon: +420 377 531 412 mejchar@gynekolog.cz